Liceul Teoretic "Mihail Sadoveanu", Călăraşi

https://liceusadoveanu.wordpress.com

Bilanţul concursului radiofonic pentru elevi “Toleranţa este democraţie”

Posted by liceusadoveanu pe Februarie 25, 2014

 

IMG_6550

Vlada Calarasciuc, clasa 7-a – premianta concursului

Articol preluat de pe: http://ombudsman.md/ro/stiri/bilantul-concursului-radiofonic-elevi-toleranta-este-democratie

În perioada 15 noiembrie – 15 decembrie la Radio Moldova, Redacţia pentru copii, emisunea “Ora copiilor”, la iniţiativa Centrului pentru Drepturile Omului din Moldova, susţinută de IPNA “Teleradio-Moldova” s-a desfăşurat un concurs radiofonic “Toleranţa este democraţie”.

Concursul a fost lansat în cadrul campaniei CpDOM de promovare a toleranţei, care a inclus mai multe activităţi: prelegeri ale angajaţilor CpDOM în şcoli, întruniri ale avocatului parlamentar cu autorităţi publice locale, reprezentanţi ai ONG-uri ce activează în domeniu, donaţii de materiale informative, editate de Instituţia naţională de promovare şi protecţie a drepturilor omului.

La concurs au participat  65 de elevi din diferite localităţi ale ţării. Copiii au dat dovadă de o foarte bună înţelegere a temei propuse pentru scrierea eseului, una destul de complexă şi dificilă şi pentru unii maturi. Majoritatea elevilor au prezentat lucrări interesante şi originale, în care şi-au expus punctul de vedere la temă. La concurs au luat parte şi a doi elevi din statul vecin – România, din localitatea Giurgiu. Printre participanţi se numără de asemenea 3 adolescenţi de la Penitenciarul nr.10 pentru minori din Goian.

Pe data de 19 decembrie la Radio-Moldova a fost anunţat bilanţul concursului radiofonic. Juriul a selectat cele mai reuşite lucrări ale copiilor, de asemenea a fost desemnat un premiul special pentru fidelitate unei eleve care participă al doilea an consecutiv la concursul organizat de CpDOM în comun cu Radio-Moldova.

Cele mai reuşite eseuri le-au scris Victor Vornicescu de la Penitenciarul nr.10 pentru monori din Goian,Marina Grama, de la Liceul Teoretic Bădiceni, raionul Soroca, Dumitru Cernei, elevul clasei a VII-a de la Gimnaziul Gherman, raionul Ungheni, Tatiana Gulică din oraşul Cimişlia. Juriul a evidenţiat printre cele mai bune lucrări şi pe cele ale elevilor de la Liceul Teoretic “Alecu Russo” din satul Cojuşna, suburbie a municipiului Chişinău: Cristina Guştiuc, Mariana Marian, Cătălina Madan, Lunuţa Mileşco, Mădălina Vîrncean, Pogîlă Olga, Andreea Jereghi.

Premiul special, pentru fidelitate, i-a fost decernat Sorinei-Sofia Solonarueleva a clasei IX-a laLiceul Teoretic „Gheorghe Asachi” din Chişinău.

Diplome şi mici atenţii vor fi transmise tuturor participanţilor la concurs. Detalii vor fi oferite la numărul de telefon: 022 23 48 00.

Lucrările copiilor vor fi utilizate la elaborarea în anul viitor a unei broşuri la tema promovării toleranţei.

 

Fragmente din eseurile participanţilor la concursul radiofonic: “Toleranţa este democraţie”:

 

Victor Vornicescu, 16 ani, Penitenciarul nr. 10 pentru minori din Goian

Trebuie să tolerăm ca să fim toleraţi, trebuie să respectăm ca să fim respectaţi, trebuie să oferim libertate ca să fim liberi şi să iubim ca să fim iubiţi.

Democraţia presupune egalitate şi libertate, toate acestea sunt posibile doar datorită toleranţei.

Pornind de la relaţia dintre toleranţă şi democraţie primul gînd care mi-a venit în minte a fost acela că, dacă doreşti să fii tolerat, trebuie să ştii să tolerezi. Toţi greşim, dar încercăm să ne corectăm. Şi dacă ne displace o persoană, să ne gîndim că şi noi nu suntem pe placul tuturor”.

Marina GramaLiceul Teoretic Bădiceni, raionul Soroca: „Toleranţa este „cheia” ce deschide inimile şi sufletele oamenilor din jurul nostru, creîndu-le condiţii mai bune de dezvoltare armonioasă a relaţiilor interpersonale, unde egalitatea în drepturi şi libertatea de exprimare pun bazele democraţiei, care ia naştere din toleranţă. Toleranţa şi buna cooperare a oamenilor naşte lucruri frumoase şi folositoare întregii lumi… Pentru ca toleranţa să nu-şi piardă din culoare, ea trebuie pusă pe acelaşi picior de egalitate cu democraţia, care dă posibilitate tuturor oamenilor  să fie liberi, să spună ce gîndesc fără teamă şi să se simtă fericiţi alături de ceilalţi”. Pe parcursul timpului democraţia a evoluat în pas cu toleranţa…Generaţia mileniului II are menirea să lupte cu intoleranţa, pentru ca toţi oamenii, indiferent de rasă, religie sau naţionalitate, să fie respectaţi în egală măsură şi să trăiască în pace şi armonie”.

Sorina-Sofia Solonaru, 14 ani, Liceul Teoretic „Gheorghe Asachi”, Chişinău: „Toleranţa şi democraţia sunt două lucruri extrem de asemănătoare, care au aceeaşi însemnătate…Nimeni nu s-a născut cu ură în suflet. Chiar şi cea mai crudă şi haină persoană a avut un gram de bunătate…Trebuie să ne respectăm unii pe alţii, să convieţuim împreună. Suntem diferiţi şi la fel în acelaşi timp, indiferent de rasă, sex, serviciu, opinie sau confesiune… Sunt sigură că binele învinge răul nu doar în basme, ci şi în realitate. Dacă vreai să trăieşti într-o lume frumoasă, cu oameni frumoşi şi să ai un viitor prosper, începe schimbarea de la tine. Fă loc în inima ta pentru toleranţă şi democraţie!”

Mădălina Vrîncean, elevă  în clasa a IX-a, Liceul Teoretic “Alecu Russo”, Cojuşna:“Toleranţa este democraţie deoarece toleranţa înseamnă a recunoaşte fiecărui om dreptul pe care ţi-l atribui, a accepta felul în care ceilalţi caută adevărul”.

Cătălina Madan, elevă înclasa a IX-a, Liceul Teoretic “Alecu Russo”, Cojuşna:“Principiile democraţiei sunt: libertatea, responsabilitatea, dreptatea, pluralismul politic, dar toate acestea sunt unite de toleranţă…Toleranţa este un mod de viaţă al unei comunităţi ce asigură fericirea şi pacea, liniştea sufletească şi dorinţa de a se autodepăşi. Democraţia şi toleranţa trebuie să coexiste. Toleranţa este condiţia primordială, prin intermediul căreia se poate rezolva orice problemă apărută în viaţa unei societăţi”.

Mariana Marian,elevă în clasa a X-a “B”, Liceul Teoretic “Alecu Russo”, Cojuşna:Dragostea dă naştere toleranţei, toleranţa dă naştere democraţiei. Un tot întreg vom fi atunci cînd ne vom iubi aproapele ca pe noi înşine… Iată cheia succesului! Iată cheia evoluţiei umane! Nouă ne stă în puteri să devenim piloni ai toleranţei, apreciind deciziile altor oameni, grupuri, comunităţi, religii, alte moduri de gîndire şi puncte de vedere, alte moduri de viaţă. Să încetăm a limita drepturile altora, a discrimina după originea etnică, starea materială, orientarea religioasă. Trebuie să cultivăm în noi spiritul unui om aducător de frumos, care deţine darul de a ierta, a înţelege şi a accepta. Iar într-o ţară unde se practică acest exerciţiu al toleranţei … devii liber printre liberi”.

Olga Pogîlă,  elevă în clasa a XII-a “B”, Liceul Teoretic “Alecu Russo”, Cojuşna: „Nu putem vorbi despre democraţie într-o societate în care nu există toleranţă. Pentru a avea o societate democratică, trebuie să clădim pas cu pas, cărămidă cu cărămidă, implementînd la bazele ei educaţia, respectul şi aprecierea faţă de cei din jur, căci doar aşa putem ajunge să avem o societate tolerantă, în care chiar şi celui mai sărac sau celui mai slab copil îi vor fi acceptate părerile şi sentimentele.

Toleranţa este un atribut al umanităţii, doar oamenii sufletişti pot da dovadă de aceasta, arătînd îngăduinţă faţă de cei mai slabi. Asta chiar dacă nu au aceeaşi opinie referitor la un subiect sau altul sau văd că aceştia nu aleg cea mai corectă cale.

Toleranţa ne dă posibilitatea de a deveni mai puternici şi de a crea o societate bazată pe egalitate şi unde nu se pun în prim-plan doar persoanele bine dotate şi avute.  O societate bazată pe egalitate e o societate unită, în care toleranţa pluteşte în aer şi în care nimeni nu doreşte să pară mai presus ca altul”.

Lenuţa Mileşco, 15 ani, clasa a X-a „B”, Liceul Teoretic „Alecu Russo” Cojuşna: „Eu mă conduc în viaţă de un principiu: „Tratează-i întotdeauna pe alţii aşa cum ţi-ar conveni să fii tratat tu însuţi”. Acesta este principiul fundamental al democraţiei, căci toleranţa este lumina ei ce se oglindeşte-n adevăr şi dreptate.

A da dovadă de toleranţă nu înseamnă doar a înţelege şi a ierta, această expresie ascunde o semnificaţie ce se regăseşte prin prisma cuvîntului „Respect”:  respectul unei opinii, chiar de e greşită, respectul libertăţii la alegere, chiar de nu este corectă, respectul de a ne face auziţi şi înţeleşi, respectul de a fi om cu ale sale principii, drepturi şi valori. Deci, nu judeca, ci ascultă, nu învinui,  ci chibzuieşte cu atenţie, căci cineva poate fi acuzat pe nedrept, întreabă şi vei găsi răspuns. Avem  dreptul de a fi respectaţi  şi obligaţiunea de a respecta pe alţii, indiferent de rasă, etnie sau statut social. Toleranţa  promovează cultura şi educaţia omului, iar acestea la rîndul lor – constituie sufletul unei democraţii.

Astfel, pentru ca Moldova să adere la Uniunea Europeană, trebuie să demonstreze o democraţie stabilă, în care se respectă drepturile omului şi supremaţia legii”.

Andreea Jereghi, eleva clasei a X-a „B” , Liceul Teoretic „Alecu Russo”, Cojuşna: Avem nevoie de toleranţă, îngăduinţă, nu doar faţă de cei apropiaţi  şi dragi, dar  şi faţă de străini, chiar şi duşmani, oferindu-le tuturor posibilitatea  de a se afirma liber prin vorbe şi fapte. Şanse avem cu toţii, să le folosim cu tîlc, fără  a pricinui cuiva vreo daună. Într-o societate democratică drepturile omului stau  la baza relaţiilor sociale. Indiferent de originea persoanei, religie, cultură, poziţie socială, educaţie – e necesar să respectăm egalitatea în drepturi a fiecăruia dintre noi”.

Cristina Guştiuc, elevă în clasa a XII-a „B”, Liceul Teoretic „Alecu Russo”, Cojuşna: „Democraţia  este dictatura adevărului şi atribut al raţiunii. Rădăcina de care se leagă, unul după altul, şirul de principii democratice este toleranţa, care stabileşte liniile relaţiilor dintre oameni, direcţionate spre respect, acceptare şi indulgenţă.

Îngăduinţa se consideră a fi criteriul primordial al democraţiei şi dovadă a depăşirii stării de egoism nu doar la nivel de persoană, ci chiar la grad mondial. Toleranţa se ridică de la naţiune la state, atingînd ecoul  ce antrenează o întreagă lume, chemînd la comunicare, implicare, colaborare, acceptare şi stimă.

Toate acestea au devenit astăzi absolut indispensabile existenţei ca parte integrată a unei societăţi, fie a unei comuniuni de state. Toleranţa inspiră individualitatea şi-i oferă spaţiu de desfăşurare. Omul are nevoie de deplină libertate şi acceptare pentru a putea fi el, diferit de un  alt el, dar în aceeaşi linie de adevăr şi dreptate.

Noi, oamenii, ca fiinţe verticale, conştiente şi raţionale avem datoria primordială de a fi toleranţi, de a accepta diferenţele şi a trăi în libertatea absolută a gîndirii proprii fără a condamna ori atenta la libertatea altora ca noi”.

Dumitru Cernei, elevul clasei a VII-a, Gimnaziul Gherman, raionul Ungheni: „Democraţia nu poate prinde rădăcini acolo unde nu există toleranţă. De fapt, susţinătorii democraţiei trebuie să-i accepte şi pe acei care nu le împărtăşesc ideile şi să-şi deschidă inimile către toţi.

Toleranţa e responsabilitatea care susţine drepturile omului. În conformitate cu respectarea drepturilor omului, a practica toleranţa nu înseamnă nici a tolera nedreptatea sociala, nici a renunţa la propriile convingeri, nici a face concesii în această privinţă. Ea semnifică acceptarea faptului că fiinţele umane se caracterizează natural prin diversitate”.

Alexandru Dascăl, 14 ani, s. Mihailovca, raionul Cimişlia: „Datoria noastră este să tolerăm şi democraţia va veni singură de la sine. Astfel, toţi se vor împăca în viaţa socială şi vom progresa în toate domeniile.

Trebuie să arătăm că suntem împreună, împreună putem face lucruri mari. Dacă vom fi uniţi, chiar dacă avem diferite opinii, vom găsi calea spre dezvoltare. Dacă  cineva nu este de acord cu un anumit lucru, trebuie să fim tolerant cu el, să îi acceptăm opinia, să o examinăm bine şi apoi să luăm o decizie care va fi utilă pentru toţi. Prin aceste decizii am demonstrat că toleranţa este cu adevărat democraţie. Îndemn toţi cetăţenii să fie toleranţi, pentru a implementa democraţia în ţara noastră. Trăiască democraţia!”

Tatiana Gulică, 16 ani, oraşul Cimişlia: Toleranţa  este  sora  geamănă  a  democrației. Democrația  este  o  libertate  restricționată  la  fel   ca  și  toleranța. Deși,  nimeni  nu-ți  interzice  să-ți  exprimi  opinia  proprie  în  privința  unor  lucruri, fapte, acțiuni  ești  liber  să  alegi  cine  dorești  să  fii  și  să-ți  formezi  niște  principii  după  care  să  trăiești , trebuie  să  ții  cont  de  faptul ca  să  nu faci  discriminare  prin  opinia  ta  și  principiile  tale  de  viață, să  nu  încalci  drepturile  altora  și  să  fii  responsabil  de  fiecare  faptă  a  ta.

Astfel, prin  sloganul „Toleranța  este  Democrație”, conștientizăm  faptul că  libertatea  se  rezumă  la  respectarea  unor  reguli  pentru  a  menține   buna  înțelegere   într-o  societate.  Lipsa  de  toleranță  adesea  generează   acțiunile  nechibzuite, care  provoacă  daune  esențiale  în  viața  omuluiToleranța  este  modul  unei  persoane  de  a-și  demonstra  inteligența  și  nivelul  său  de  dezvoltare  intelectuală. Atunci  cînd  există  toleranță , nu  sunt  încălcate  drepturile  omului, deoarece  exprimîndu-ne  opinia  în  privința  anumitor  acțiuni, fapte,  nu  vom  fi  acuzați  de  modul  cum  gîndim  și  ne  vor  accepta  opinia, indiferent dacă sunt  de  acord  cu  ea sau  nu”.

Mihaela Grosu, 15 ani, Gimnaziul Căţeleni, raionul Hînceşti: “Toleranţa este foarte importantă într-o ţară democratică, care presupune existenţa unor valori precum: libertatea, dreptatea şi egalitatea. Aceasta reprezintă idealuri pentru care oamenii au luptat întotdeauna şi în acelaşi timp repere pe baza cărora s-au creat normele ce regelemntează viaţa în societate…Toleranţa…înseamnă cheia evoluţiei umane. Toleranţa şi respectul într-o ţară democratică sunt strări înrudite şi necesare. Precum un izvor de apă pentru trup, aşa este şi toleranţa pentru suflet şi minte”.

Maricica Sanduleac, 17 ani, s. Chioselia, raionul Cantemir: De fapt ce este toleranta? Ce legătură are cu democraţia? Din punctul meu de vedere,  toleranta este îngăduirea ,bunătatea pe care ar trebui sa o manifestam unii cu alţii prin înţelegere,ajutor şi păstrarea relaţiilor frumoase de prietenie. Toleranta este şi ea un principiu al democraţiei. Libertatea şi toleranţa sunt ca omul şi aerul – într-o legătura vitală aş putea spune. Toleranţa şi democraţia sunt importante fiecăruia dintre noi. Oamenii sunt acei care formează societatea , iar societatea noastră ar trebui să arate ca o piramidă la baza căreia ar sta democraţia împreună cu toate valorile ei, iar toleranta ar trebui să fie vîrful acestei piramide”.

Lavinia Petrică, Florea Daniel, clasa a VIII, Şcoala gimnazială nr.1, Popeşti Giuriu, România:   Democratia și toleranța sunt legate între ele, iar asta nu înseamnă  înghesuială în magazine atunci când sunt reduceri și promoții, nu înseamnă că unii trebuie  să fie putrezi de bogați, iar alții să moară în sărăcie, ci înseamnă să fii bun cu omul de lângă tine, să-l ajuți atunci când are nevoie, să-l ierți chiar dacă el a greșit”.

Ionela Bucarciuc, 11 ani, c. Lipnic, raionul Ocniţa:„Eu cred că democraţia este aceea că noi suntem stăpîni pe soarta noastră, iar toleranţa este să respectăm pe cei din jur cu toate diferenţele lor”.

Daniela Ciorici, clasa a VIII-a, Liceul Teoretic „Alexei Mateevici”, or. Şoldăneşti:„Consider că toleranţa porneşte de pe băncile şcolii. Toţi suntem diferiţi, gîndim diferit…Numai tolerîndu-ne unii pe alţii putem face viaţa mai frumoasă, mai interesantă”.

Ana-Maria Nenescu, oraşul Cimişlia:„Democratizarea societăţii fără de toleranţă este ca o maşină fără de motor, un mecanism fără de frînă. Democraţia este strîns legată de toleranţă şi doar atunci cînd fiecare dintre noi va dezvolta în sine această valoare putem ferm să ne numim un stat cu adevărat democrat.

 

Camelia Budeanu, 14 ani, s. Petreşti, raionul, Ungheni:„ Eu consider că toleranţa este democraţie deoarece în relaţii conflictuale lasă loc de „buna ziua”.

Diana Bălănuţă, eleva clasei a X-a, Liceul Teoretic  Moleşti, raionul Ialoveni: Democraţia ar trebui să fie dictatura adevărului, iar toleranţa – acceptarea a modului în care ceilalţi caută adevărul. Toleranţa este bunul simţ.

Valeria Ţurcan, or. Cimişlia:Toleranţa este un ingredient-cheie al democraţiei. Toleranţa e suprema ştiinţă de a iubi şi a accepta pe cei din jur. A fi democratic înseamnă să fii liber şi  să accepţi libertatea altuia”.

Maria Arpentin: În lumea modernă toleranţa e mai necesară ca oricînd. Ne aflăm într-o perioadă cînd nevoia de a înțelege și a fi înțeles este foarte actuală. Educaţia este mijlocul cel mai eficient pentru a preveni intoleranţa. Prima etapă, în sensul educaţiei pentru toleranţă, este de a o învăţa pe fiecare persoană din societate care-i sunt drepturile şi libertăţile pentru  ca ele să fie respectate şi de a promova dorinţa de a proteja drepturile şi libertăţile altora.

Pledez pentru o societate unde predomină toleranţa, caci toleranţa e înţelegere şi intoleranţa nu duce la nimic bun. Caci anume ea este uşa pe care intră rasismul, discriminarea rasiala, xenofobia si antisemitismul.

De toleranţă avem nevoie la orice pas. Pentru a ajunge la bine, avem nevoie de toleranţă. Pentru a fi mai buni, avem nevoie de toleranţă, pentru căpătarea prieteniei, înțelegerii şi fericirii, avem nevoie de toleranţă. Avem nevoie de ea ca de oxigen. Toleranţa e o piatra sacră de temelie, care ţine mai apoi să fie o clădire – o noua societate, o societate tolerantă şi respectiv democratică”.

Nicolae Condurache, Penitenciarul nr. 10 pentru minori din Goian:“Toleranţa înseamnă respectul libertăţii altora, iar libertatea reprezintă una dintre valorile democraţiei.Nu văd altă relaţie între toleranţă şi democraţie decît faptul că baza democraţiei este anume toleranţa”.

Valeria Murzac, eleva clasei a IX-a, s. Popeştii de Jos, raionul Drochia: Societatea trebuie să conştientizeze că toleranţa înseamnă democraţie, iar democraţia înseamnă la rîndul ei respectarea drepturilor omului. Un singur om care va dori să promoveze toleranţa nu va reuşi…, dar împreună putem schimba lumea spre bine.

Toleranţa este atunci cînd colegii, prietenii se ajută reciproc, cînd mama este blîndă şi îngăduitoare faţă de copilul care a făcut o boroboaţă sau a primit o notă rea la şcoală. Chiar şi în dragoste trebuie să tolerezi şi să treci cu vederea momentele grele”.

 

Anunțuri

Lasă un răspuns

Completează mai jos detaliile tale sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare / Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare / Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare / Schimbă )

Fotografie Google+

Comentezi folosind contul tău Google+. Dezautentificare / Schimbă )

Conectare la %s

 
%d blogeri au apreciat asta: