Liceul Teoretic "Mihail Sadoveanu", Călăraşi

https://liceusadoveanu.wordpress.com

Archive for 17 ianuarie 2020

United in Peace

Posted by liceusadoveanu pe ianuarie 17, 2020

Image may contain: one or more people, possible text that says 'UNITED IN PEACE D'

Image may contain: 25 people, people smiling, people sitting

După o aplicare  realizată on – line  am  fost  acceptat  ca  în  perioada 13-21 decembrie 2019,  să particip  în Slettestrand, Danemarca la un atelier European cu genericul:  “Uniti  în Pace – Soluționarea conflictelor internaționale”. Evenimentul a avut loc  cu suportul financiar al  programului Erasmus +, al  Uniuniii Europene si organizat de Danish United Nations Assotiation si  Inter College ( Denmark) cu participarea  reperezentanților din mai multe țări europene ( Danemarca,  Turcia, Ukraina, Bulgaria, Azerbaidjan, Cipru, Armenia,  Republica Moldova ). Activitatea  a presupus mai multe ateliere, schimburi de experiențe și discuții interactive. Participanții au format o  vastă comunitate de învățare și  cooperare reciprocă, totodată a fost  o reală  intereacțiune intercultural. Mulțumim organizatorilor: Asser Mortensen, Ana Vieru, Daniel Shillcock,  Emese Laura László, facilitatorului: Aliaksej Burnosenka   pentru ospitalitatea și condițiile deosebite puse la dispoziția participanților.

After an online application, I was accepted to participate in Slettestrand, Denmark on December 13-21, 2019, at an European workshop with the theme: „Unite in Peace – Resolving International Conflicts”. The event took place with the financial support of the Erasmus + program, of the European Union and organized by Danish United Nations Assotiation and Inter College (Denmark) with the participation of representatives from several European countries (Denmark, Turkey, Ukraine, Bulgaria, Azerbaijan, Cyprus, Armenia, Republic of Moldova). The activity involved several workshops, exchanges of experiences and interactive discussions. The participants formed a vast community of learning and mutual cooperation, at the same time it was a real intercultural interaction. We thank the organizers: Asser Mortensen, Ana Vieru, Daniel Shillcock, Emese Laura László, facilitator: Aliaksej Burnosenka for the hospitality and the special conditions made available to the participants.

Posted in ştiri | Leave a Comment »