Liceul Teoretic "Mihail Sadoveanu", Călăraşi

https://liceusadoveanu.wordpress.com

Archive for 20 mai 2020

Înscrierea online în CLASA a V-a, anul de studii 2020 -2021

Posted by liceusadoveanu pe mai 20, 2020

Instituția Publică Liceul Teoretic „Mihail Sadoveanu”, or. Călărași

anunță înscrierea online în

CLASA a V-a, anul de studii 2020 -2021

(3  clase, 78 elevi)

Pentru înscriere părinții elevilor  vor prezenta următoarele acte:

 

  1. Cererea părinților se descarca de aici, se completeaza de mână, se scanează sau fotografiază si se trmite pe adresa sadoveanult@gmail.com  cu titlul: „Admitere in clasa a 5-a”;

  2. Copia certificatului de naştere a copilului (se va aduce după inscriere);

  3. Copia buletinului de identitate a unuia dintre părinți (se va aduce după inscriere);

  4.  2 fotografii 3x4cm (se vor  aduce după inscriere );

Direcția liceului 

Pentru depunerea cererilor nu este nevoie de venirea părinților la sediul instituției! 

       Cererile se depun in perioada 20 – 31 mai 2020.

      Informații suplimentare la tel: 068421199, 069003883, 060091532

                                                          

Posted in avize | Comentarii închise la Înscrierea online în CLASA a V-a, anul de studii 2020 -2021

Parlamentul a adoptat Legea privind anularea examenelor naționale de absolvire a programelor de studii în învățământul general, sesiunea de examene 2020

Posted by liceusadoveanu pe mai 20, 2020

SURSA

Parlamentul a adoptat astăzi, 21 mai, în cadrul ședinței plenare, Legea privind anularea examenelor naționale de absolvire a programelor de studii în învățământul general, sesiunea de examene 2020. 

Documentul prevede anularea organizării și desfășurării examenelor naționale de absolvire în învățământul general, sesiunea de examene 2020.

 Legea stabilește eliberarea certificatului de studii gimnaziale pentru elevii care finalizează în acest an de studii clasa a IX-a cu medii anuale la disciplinele școlare și media generală mai mari sau egale cu „5” (cinci), cu calcularea notelor pentru probele de examen în baza notelor obținute pe parcursul claselor VII-IX.

 Notele pentru probele de examen reprezintă media aritmetică, cu rotunjire până la întreg, a mediilor anuale, obținute de elevi pe parcursul claselor VII-IX, la disciplinele respective.

 Totodată, legea prevede eliberarea diplomei de bacalaureat, care conferă dreptul de admitere în învățământul superior şi în învățământul profesional tehnic postsecundar nonterțiar, pentru elevii care s-au înscris, în termenele stabilite, pentru a susține examenul în sesiunea 2020 și finalizează în acest an de studii clasa a XII-a de liceu sau programa de liceu în instituțiile de învățământ profesional tehnic postsecundar cu medii anuale la disciplinele școlare și media generală mai mari sau egale cu „5” (cinci), cu calcularea notelor pentru probele de examen de bacalaureat în baza notelor obținute pe parcursul claselor de liceu/anilor de studii I-III în învățământul profesional tehnic postsecundar. Notele pentru probele de examen reprezentă media aritmetică, cu rotunjire până la întreg, a mediilor anuale, obținute de elevi pe parcursul claselor X-XII/anilor de studii I-III în învățământul profesional tehnic postsecundar, la disciplinele respective.

 Elevii din clasele a IX-a, a XII-a și cei care au finalizat programa de liceu în instituțiile de învățământ profesional tehnic postsecundar care nu reușesc să finalizeze acest an de studii cu medii anuale la disciplinele școlare și media generală mai mari sau egale cu „5” (cinci), restanțierii din anii precedenți, persoanele care au finalizat programa de liceu în instituțiile de învățământ superior, care s-au înscris pentru a susține examenul în sesiunea de examene 2020 și persoanele care au solicitat susținerea examenului de bacalaureat în regim de externat vor putea susține examenul în următoarea sesiune, în funcție de evoluția situației  pandemice, în condițiile stabilite de Ministerul Educației, Culturii și Cercetării.

Menționăm că diplomele de bacalaureat vor avea aceeași valoare juridică pentru instituțiile de învățământ superior din țară și peste hotarele republicii.

Posted in ştiri | Leave a Comment »

Nota „10” (zece) din oficiu la proba de examen la limba străină din cadrul examenului național de bacalaureat, sesiunea 2020

Posted by liceusadoveanu pe mai 20, 2020

Image may contain: text

Ministrul Educației, Culturii și Cercetării a semnat ordinul prin care este acordată nota „10” (zece) din oficiu la proba de examen la limba străină din cadrul examenului național de bacalaureat, sesiunea 2020, elevilor care au susținut, pe parcursul învățământului general, examene cu recunoaștere internațională pentru certificarea competențelor lingvistice în limbi străine.

https://bit.ly/2X5ZGmR

Felicităm  următorii elevi ai liceului pentru performanța manifestată  la cunoașterea

limbii engleze ( prof. Vartic Oxana ):

  1. Tataru Tamara,
  2. Stratan Corina,
  3. Șpac Mercedes,
  4. Fisticanu Valeriu,

limbii franceze ( prof. Ciubotaru Ana):

1. Golban Iulian

 

 

Posted in ştiri | Leave a Comment »