Liceul Teoretic "Mihail Sadoveanu", Călăraşi

https://liceusadoveanu.wordpress.com

Acces, relevanță, calitate!

Direcţiile de bază ale activităţii   liceului pentru anul de studii  2019 – 2020

 Scopul : Perfecţionarea activităţii educaţionale a liceului în baza implementării celor mai moderne tehnologii educaţionale şi informaţionale, asigurarea unor servicii educaţionale  relevante şi de înaltă calitate, crearea parteneriatelor    eficiente  manager – angajat, profesor – elev,  diriginte – părinţe,  şcoală – familie, transformarea instituţiei în una accesibilă  copiilor,  pentru formarea şi dezvoltarea personalităţii elevului, integrarea lui armonioasă în viaţa socială.

 Obiective:

1.  în domeniul  procesului educaţional:

Implementarea  activă în cadrul procesului educaţional a noilor tehnologii educaţionale, axarea lui pe formarea  competenţelor  elevilor direcţionate pe :

1.0 Implementarea prevederilor Codului Educațional, inclusiv a  documentelor adiacente  aprobate de Ministerul Educației ( Strategia Educația 2020, E-guvernarea, regulamente, ordine);

1.1Asimilarea creativă a curriculumului  de gimnaziu şi liceu, inclusiv printr-o ofertă educațională suplimetară ( opționale, cercuri, secții sportive) in concordanță cu necesitățile de dezvoltare ale elevilor;

1.2. Formarea şi dezvoltarea culturii generale a elevilor de liceu;

1.3 Dezvoltarea  condiţiilor pentru adaptarea eficientă a absolvenţilor de liceu integrarea lor în viaţa socială;

1.4.  Crearea unui climat  psihologic favorabil şi stimulator pentru elevi şi cadrele didactice, asigurarea unei colaborări şi cooperări veritabile în ciclul  : părinte – elev – cadrul didactic – manager şcolar, toleranţă zero pentru  orice caz de violenţă, abuz sau ingnorare a copilului.

1.6.  Formarea unui sistem de  evaluare  a  competenţelor reale ale elevilor, incusiv coordonarea  orarului probelor de evaluare,  activități concrete, care ar  reduce copierea în timpul probelor de evaluare.

1.7. Activitatea cadrelor didactice şi  a elevilor pentru obținerea  de performanţe în cadrul concursurilor  locale, raionale, republicane, internaţionale.

2. În domeniul procesului dezvoltării şi  formării personalităţii:

2.1 Dezvoltarea sistemei de educaţie a elevilor în liceu, asigurarea  priorităţilor culturii naţionale şi a interculturalităţii, toleranţei şi prieteniei interetnice, tradiţiilor istorice şi culturale a le neamului –educaţia patriotică, moral – spirituală, civică, juridică etc.;

2.2. Dezvoltarea sistemei de lucru cu părinţii şi comunitatea, implicarea lor activă în procesul educaţional;

2.3. Dezvoltarea sistemei de autoconducere a elevilor, formarea atitudinilor de înaltă responsabilitatea în ce priveşte utilizarea şi protecţia patrimoniului public,  formarea de atitudini civice în ce priveşte utilizarea  mobilierului, consumul econom  al  energiei electrice, apei.

2.4. Implicarea elevilor  şi cadrelor didactice în activităţile proiectelor  comunitare, naţionale şi internaţionale.

3 Î n domeniul managerial:

3.1 A  dezvolta sistemă de monitoring pedagogic,  propagarea experienţei avansate a cadrelor didactice din liceu,

3.2 A continua şi perfecţiona activitatea ce ţine de Fişa postului  Contractul Individual şi  Colectiv de  muncă ;

3.4.A perfecţiona sistema de control asupra realizări Statutului Liceului şi  Regulamentului Liceului;

3.5. A stimula formarea continuă a cadrelor didactice inclusiv alfabetizarea informaţională,   perfecţionarea şi autoperfecţionarea lor, obţinerea de grade didactice.

3.6. A  desfăşura activităţi de asigurare eficientă  a  protecţiei vieţii şi sănătăţii elevilor şi angajaţilor liceului.

4 În  domeniul  perfecţionării bazei materiale, îmbunătăţirii condiţiilor de desfăşurare a  procesului educaţional.

4.1. A  atrage mijloace financiare suplimentare ( buget, sponsori,  proiecte înaintate la diverse organisme interne şi internaţionale ) pentru perfecţionarea  bazei materiale, îmbunătăţirea  condiţiilor de desfăşurare a  procesului educaţional.

Lasă un răspuns

Completează mai jos detaliile tale sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Google

Comentezi folosind contul tău Google. Dezautentificare /  Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

Conectare la %s

 
%d blogeri au apreciat: