Liceul Teoretic "Mihail Sadoveanu", Călăraşi

https://liceusadoveanu.wordpress.com

Archive for the ‘avize’ Category

Desfăşurarea concursului la funcția de director adjunct pentru instruire și director adjunct pentru educație

Posted by liceusadoveanu pe Mai 25, 2018

În conformitate cu  art. 37 al

Regulamentului cu privire
la organizarea şi desfăşurarea concursului pentru
ocuparea funcţiei de director şi director adjunct în
instituţiile de învăţămînt general
Publicat : 22.05.2015 în Monitorul Oficial Nr. 124-130     art Nr : 806

se anunță data concursului la funcțiile vacante de director adjunct pentru instruire și educație – 30 mai, ora 15-30, cabinetul de chimie

( etaj III ) al blocului de studii amplasat pe adresa: or. Călărași, str. 31 august 1989, nr. 13.

Reclame

Posted in avize | Leave a Comment »

ADMITEREA 2018

Posted by liceusadoveanu pe Mai 22, 2018

Posted in avize | Leave a Comment »

Vizită la muzeul „Casa viorii”

Posted by liceusadoveanu pe Mai 21, 2018

Book titled 'Vizită la muzeul 'Casa Viorii''Read this free book made on StoryJumper!function(){function d(){„undefined”==typeof SJMakeBookOpenLightBox?–c>0&&setTimeout(d,100):SJMakeBookOpenLightBox()}function e(){/in/.test(document.readyState)?setTimeout(e,9):d()}var a=”https:”==document.location.protocol?”https:”:”http:”;if(„undefined”==typeof SJScriptLoaded){window.SJScriptLoaded=!0;var b=document.createElement(„script”),c=10;b.src=a+”//www.storyjumper.com/script/storyjumper-embed.js”,document.getElementsByTagName(„head”)[0].appendChild(b),e()}}();

Posted in avize | Leave a Comment »

Atenție concurs!

Posted by liceusadoveanu pe Aprilie 27, 2018

D E C I Z I E  nr. 07/15

din 08 decembrie 2017

Cu privire la aprobarea Regulamentului de premiere a elevilor doțați  din instituțiile de învățământ din orașul Călărași

 

În temeiul art.14 alin. (1) alin. ( 2 ) lit. n,  din Legea nr.436 – XVI din 28 decembrie 2006 privind administrația publică locală,

În temeiul art. 19, pct.1; art. 136  alin.(8) din Codul Educației nr.15 din 17.07.2014,

Decizia consiliului orăşenesc nr. 07/01 din 08.12.2017 „ Cu privire la aprobarea bugetului primăriei oraşului Călăraşi pe anul 2018”.

În scopul creării unor condiții optime de dezvoltare și manifestare a capacităților intelectuale, susținerii morale și materiale a elevilor dotați și ale animatorilor lor, cadre didactice din instituțiile de învățământ secundar, din orașul Călărași;

În  conformitate cu Regulamentul de activitate a Consiliului orăşănesc Călăraşi aprobat prin decizia Consiliul orăşănesc nr.08/03 din.09.10.2015.

Avizul comisiei de specialitate

 

Consiliului orăşănesc DECIDE:

 

  1. Se aprobă Regulamentul cu privire la premierea elevilor dotați și ale animatorilor lor, cadre didactice din instituțiile de învățământ din orașului Călărași, conform anexei nr.1.
  2. Se aprobă componența nominală a Consiliului orășenesc de coordonare a procedurii de selectare a elevilor dotați și ale animatorilor lor, cadre didactice din instituțiile preuniversitare și complementare ale orașului Călărași, conform anexei nr.2.
  3. Sursele financiare vor fi alocate din bugetul orășenesc, donații, sponsorizări și alte surse financiare legale.
  4. Executarea prezentei decizii se atribuie primarului oraşului Călăraşi, dlui Nicolae Melnic.

 

Președintele ședinței                                                                                        Viorel JUŞCOV

Contrasemnează

Secretarul Consiliu orășenesc                                                  Ecaterina MELNIC

Executor.

V.Gorincioi -consilier

   REGULAMENTUL CONCURSULUI AICI:

 

Posted in avize | Leave a Comment »

AVIZ CONCURS!

Posted by liceusadoveanu pe Aprilie 23, 2018

IP Liceul Teoretic „Mihail Sadoveanu”, or. Călărași  anunță concurs pentru ocuparea funcției de director adjunct responsabil de procesul instructiv  și director adjunct responsabil de procesul educațiv

 Condiţiile de bază pentru participare:

– deţine cetăţenia Republicii Moldova;

–  studii superioare universitare ;

– vechime în activitate didactică de cel puţin trei ani;

– la data expirării termenului de depunere a dosarelor, nu a împlinit vârsta de 65  ani;

– este apt(ă) din punct de vedere medical (fizic şi neuropsihic) pentru exercitarea funcţiei;

– nu are antecedente penale;

– nu a fost concediat(ă) în ultimii 5 ani pe baza art.86 alin.(l) lit. l), m) şi n) din Codul muncii al RM.

Citește restul acestei intrări »

Posted in avize | Leave a Comment »