Liceul Teoretic "Mihail Sadoveanu", Călăraşi

https://liceusadoveanu.wordpress.com

Archive for the ‘avize’ Category

Se continuă admiterea in clasa 10-a profil umanist ( turul II), anul de studii 2020 – 2021

Posted by liceusadoveanu pe august 8, 2020

In conformitate cu  Calendarul concursului de admitere în învățământul liceal ,   „Metodologiei de admitere a elevilor în învățământul liceal”, aprobate de Ministerul Educației, Culturii și Cercetării, Instituția Publică Liceul Teoretic „Mihail Sadoveanu”, or.Călărași anunță

admiterea  în clasa 10-a, studii liceale, anul de studii 2020 – 2021,

profil umanist ( 10 locuri).

II etapă: 10 august – 18 august.

Pentru preîntâmpinarea  trasmiterii infecției COVID -19,  absolvenții IPLT M.Sadoveanu, clasa 9-a, vor extrage cererea de inscriere de pe situl liceului, vor completa-o, vor scana-o sau fotografia-o și o vor trimite-o pe adresa de e-mail a liceului:  sadoveanult@gmail.com cu titlul: „Admitere liceu”, acești elevi  vor prezenta tot setul de acte necesare și manuale către inceperea noului an de studii.

Nu este nevoie de prezența fizică la liceu!

Elevii din alte instituții  vor extrage cererea de inscriere de pe situl liceului, vor completa-o și împreună cu actul de studii în original! le vor pune intr-un plic format A4 cu titlul „Admitere liceu”.  Dosarul se va  depune, cu respectarea cerințelor de securitate ( mască, mănuși, distanță fizică ) in cutia poștală a liceului.

CEREREA DE INSCRIERE CONCURS ADMITERE LICEU

Posted in avize | Leave a Comment »

Cum vom începe noul an de studii, 2020 -2021

Posted by liceusadoveanu pe iulie 28, 2020

Direcția liceului, Consiliul Profesoral, Consiliul de Administrație a liceului  au decis începerea noului an de studii ( 2020 – 2021) în următoarea variantă:

  1. Clasele primare ( 1, 3, 4 )  – prezență fizică zilnică – modelul 1,
  2. Clasele gimnaziale și liceale – 1 săptămână – online ( toți elevii ) , 1 săptămână 50% elevi online, 50% elevi – prezență fizică , 1 – restul elevilor  – 50% prezență fizică, 50% online – modelul 7 (mixt).
  3. Activitățile se vor desfășura cu o durată micșorată – 30 min, cu păstrarea distanței fizice, respectarea strictă a regulilor de igienă personală.
  4. La intrare în liceu – tuturor elevilor li se va măsura temperatura.
  5. Stimați părinți, pentru a nu infecta elevii și profesorii, Va rugăm să nu trimiteți la liceu copii cu  asa simptome ca febră, tuse etc.  Adresați – vă imediat medicului de familie sau sunați 112.   Totodată aduceți la cunoștință telefonic dirigintelui de clasă despre situația creată.  Prin responsabilitate și  colaborare vom putea sta în fața pandemiei.
  6. Despre controlul medical al elevilor – toți elevii se programează prin intermediul  medicului  de familie să treacă controlul medical pe parcursul lunii august, ca regulă, controlul medical se va realiza în a doua jumătate a zilei! Fără certificat medical elevii nu pot fi admiși la ore, începând cu 01.09.2020!

Posted in avize | Leave a Comment »

Andrew Rayel – absolventul liceului nostru printre cei mai buni DJ din lume!

Posted by liceusadoveanu pe iulie 2, 2020

Autor: Dorin Galben

Posted in avize | Leave a Comment »

Start admitere în clasa 10-a, studii liceale, anul școlar 2020 -2021!

Posted by liceusadoveanu pe iunie 19, 2020

In conformitate cu  Calendarul concursului de admitere în învățământul liceal ,   „Metodologiei de admitere a elevilor în învățământul liceal”, aprobate de Ministerul Educației, Culturii și Cercetării, Instituția Publică Liceul Teoretic „Mihail Sadoveanu”, or.Călărași anunță

admiterea  în clasa 10-a, studii liceale, anul de studii 2020 – 2021,

la profil real ( 26 locuri ) și profil umanist ( 26 locuri).

I etapă: 22 iunie – 10 iulie,

II etapă: 10 august – 18 august.

Pentru preîntâmpinarea  trasmiterii infecției COVID -19,  absolvenții IPLT M.Sadoveanu, clasa 9-a, vor extrage cererea de inscriere de pe situl liceului, vor completa-o, vor scana-o sau fotografia-o și o vor trimite-o pe adresa de e-mail a liceului:  sadoveanult@gmail.com cu titlul: „Admitere liceu”, acești elevi  vor prezenta tot setul de acte necesare și manuale către inceperea noului an de studii.

Nu este nevoie de prezența fizică la liceu!

Elevii din alte instituții  vor extrage cererea de inscriere de pe situl liceului, vor completa-o și împreună cu actul de studii în original! le vor pune intr-un plic format A4 cu titlul „Admitere liceu”.  Dosarul se va  depune, cu respectarea cerințelor de securitate ( mască, mănuși, distanță fizică ) in cutia poștală a liceului.

CEREREA DE INSCRIERE CONCURS ADMITERE LICEU

După depunerea dosarului sau cererii,  toți candidații vor primi o confirmare despre recepționarea dosarului de admitere și rezultatele concursului de admitere.

Adresa liceului: or. Călărași, str. 31 august 1989, nr. 13,

telefonul  comisiei  de admitere: 0244 22169.

Posted in avize | Leave a Comment »

Înscrierea online în CLASA a V-a, anul de studii 2020 -2021

Posted by liceusadoveanu pe mai 20, 2020

Instituția Publică Liceul Teoretic „Mihail Sadoveanu”, or. Călărași

anunță înscrierea online în

CLASA a V-a, anul de studii 2020 -2021

(3  clase, 78 elevi)

Pentru înscriere părinții elevilor  vor prezenta următoarele acte:

 

  1. Cererea părinților se descarca de aici, se completeaza de mână, se scanează sau fotografiază si se trmite pe adresa sadoveanult@gmail.com  cu titlul: „Admitere in clasa a 5-a”;

  2. Copia certificatului de naştere a copilului (se va aduce după inscriere);

  3. Copia buletinului de identitate a unuia dintre părinți (se va aduce după inscriere);

  4.  2 fotografii 3x4cm (se vor  aduce după inscriere );

Direcția liceului 

Pentru depunerea cererilor nu este nevoie de venirea părinților la sediul instituției! 

       Cererile se depun in perioada 20 – 31 mai 2020.

      Informații suplimentare la tel: 068421199, 069003883, 060091532

                                                          

Posted in avize | Comentarii închise la Înscrierea online în CLASA a V-a, anul de studii 2020 -2021