Liceul Teoretic "Mihail Sadoveanu", Călăraşi

https://liceusadoveanu.wordpress.com

realizări

Bugetare Participativa

Proiectul „Transparenţa şi responsabilitatea autorităţilor publice prin activităţi comune ale mass-media şi ONG-urilor locale şi regionale”, implementat de Centrul CONTACT, cu suportul financiar al Uniunii Europene

 Proiectul Academia pentru elevi, cadre didactice și părinți e-Parteneriat”, implementat de Asociația Părinților de la Liceului Teoretic Mihai Sadoveanu din Călărași, cu sprijinul financiar al Fundației Soros-Moldova.

Proiectul Clasa Multimedia ( Fundaţia SOROS )

Proiectul  Conecteaza-te! ( Ministerul Educaţiei )

HOPE

Proiectul  „E Y P C E – 2013 – 2014 „

in parteneriat cu  KULTURKONTACT – AUSTRIA

Portifoliul proiectului : https://docs.google.com/file/d/0B7wuhRewUtu9RXJfcjBHTFZuRkU/edit

https://liceusadoveanu.wordpress.com/2014/06/16/incurajam-tinerii-sa-conecteze-europa-la-final-de-proiect/

Proiectul ACES

https://liceusadoveanu.wordpress.com/2014/04/07/liceul-nostru-membru-al-aces-2/

Proiectul ESFALP

https://liceusadoveanu.wordpress.com/2013/06/14/liceul-nostru-memebru-al-european-schools-for-a-living-planet/

Proiectul MET  –  Educaţie de calitate în mediul rural din Republica Moldova 

OBIECTIVELE PROIECTULUI:p1000993

  • Crearea condiţiilor optime pentru desfăşurarea procesului educaţional;
  • Dotarea cabinetelor de chimie, fizică, biologie, educaţie tehnologică cu utilajul necesar;
  • Completarea fondului de carte a bibliotecii şi catedrelor;
  • Asigurarea cu material didactic a procesului educaţional;
  • Formarea continuă a cadrelor didactice;

BUGET  5500, 00 USD

Proiectul  IREX (III )  – Participare   activă   pentru renovare calitativă,

OBIECTIVELE PROIECTULUI:p1000525

  • n Sensibilizarea şi implicarea membrilor comunităţii, părinţilor, elevilor, cadrelor didactice , reprezentanţilor APL în soluţionarea problemelor comunitare.
  •   Crearea condiţiilor optime pentru desfăşurarea procesului educaţional pentru 430 elevi, 36 cadre didactice prin schimbarea mobilierului şcolar în 18 săli de clasă, a unei săli de calculatoare ;
  •   Crearea condiţiilor optime pentru desfăşurarea activităţilor educative    ( şedinţe de  club, conferinţe,  mese rotunde, dezbateri,  serate tematice ) prin renovarea sălii de festivităţi a liceului ( schimbarea podelei, construcţia scenei, dotarea cu mobilier – 60 locuri, dotarea cu echipament acustic.

Bugetul proiectului
( 302720,00  lei )

 Proiectul  IREX (II )  – Dezbaterile în lupta cu traficul de fiinţe umane

OBIECTIVELE PROIECTULUI:img_4414

Încurajarea şi motivarea  cetăţenilor de a se implica în eforturile de educare a grupurilor de risc ale populaţiei cu privire la modalităţile de prevenire a traficului de fiinţe umane şi a migraţiei ilegale.

Bugetul proiectului
(105095,00   lei )

Proiectul  IREX (I )  – Educaţia electorală

OBIECTIVELE PROIECTULUI:

Creşterea nivelului de participare a comunităţilor la alegerile locale 2007

imgp25942

 Bugetul proiectului
(36600,00 lei )

Proiect SOROS –  Centrul Comunitar de Instruire şi Acces la Informaţie

 Scopul :  Formarea   capacităţilor de utilizare a  INTERNET – ului  ca   o valoroasă sursă  informaţională.

Obiectivul 1.: Oferirea de ateliere în care profesorii şi comunitatea  vor studia utilizarea INTERNET – ului  pentru predarea unei limbi străine, depistarea informaţiei relevante în problematica educaţiei pentru sănătate şi ecologică.p10201221

Obiectivul 2. : Accesul la INTERNET şi  computer pentru elevii  tuturor şcolilor din Călăraşi pentru selectarea informaţiei pentru participarea la diverse competiţii  aşa ca  Debate, Model UN şi  Odyssey of the Mind.  Şi suplimentar  elevii de liceu vor folosi  computerul pentru editarea  semestrială a ziarului liceului.

Bugetul proiectului
(13800,00  USD )

 
%d blogeri au apreciat: